• Header-downloads-1.jpg

Karty bezpieczeństwa

W przypadku, gdy nasze produkty zawierają substancje lub związki niebezpieczne udostępniamy karty bezpieczeństwa produktów.

Na tej stronie można znaleźć karty bezpieczeństwa produktów BAC (Material Safety Data Sheets, w skrócie MSDS), w przypadku których załączenie kart jest wymagane.

Więcej informacji?

Dla uzyskania dodatkowych informacji lub porad

Skontaktuj się z

Scroll to top