• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Prapa

Çfarë duhet bërë kundër kalbjes së rrënjëve?

wortelrot-1-bac-online.jpg

Vraga ngjyrë kafe, kërcej ngjyrë kafe, degë që kalben, rritje e penguar dhe erë e keqe: nëse bima juaj shfaq një nga këto simptoma, ajo mund të vuajë nga kalbja e rrënjëve. 

Kalbja e rrënjëve shkaktohet nga sëmundjet. Megjithatë, ka aq shumë sëmundje saqë është e vështirë të zbulohet se cili po e dëmton bimën tuaj. Por nëse nuk bëni asgjë, bimët do të vdesin. 

Skanimi i shumëfishtë i ADN-së

Me ndihmën e skanimit të shumëfishtë të ADN-së, ju përcaktoni në një mënyrë të thjeshtë e të besueshme se cilat sëmundje po shkaktojnë kalbjen e rrënjëve. Kjo teknikë ndihmon në identifikimin e sëmundjeve, në mënyrë që të ndërmerren masat e duhura, si p.sh.: 

  • Ujë vaditjeje me cilësi të mirë (duhet të ketë përqindje të ulët kripe, pra mos përdorni ujë çezme. Në vend të tij përdorni p.sh. ujë shiu).
  • Administrimi i stimuluesve të rrënjëve (BAC Organic Grow).
  • Drenazhimi dhe largimi i duhur i ujit. 
  • Largimi i bimëve të prekura. 

Cilat sëmundje e shkaktojnë kalbjen e rrënjëve?

Ekzistojnë 5 sëmundje që shkaktojnë shpesh kalbjen e rrënjëve: 

  • Vrugu: kjo sëmundje mund t’i dëmtojë bimët deri në fundin e kërcellit. Bimët janë veçanërisht të ekspozuara ndaj kësaj sëmundjeje kur për vaditje përdoret ujë i ftohtë ose kur temperaturat bien ndjeshëm. Me fjalë të tjera, bëni kujdes gjatë ditëve dhe netëve të ftohta. 
  • Fusarium solani: kjo sëmundje dëmton rrënjët përpara se të përhapet në fundin e kërcellit. Ajo zhvillohet më shpejt në temperatura ndërmjet 20 dhe 30°C. 
  • Rhizoctonia solani: bimët e prekura nga kjo lloj sëmundjeje zverdhen dhe në fund vdesin. Ndërkohë që kërcelli rrethohet nga ajo, bimët mund të rrëzohen. Kjo sëmundje lulëzon në temperatura të ulëta (15 deri në 18 ose 20°C)
  • Thielaviopsis basicola: nëse bima juaj preket nga kjo lloj sëmundjeje, rrënjët do të marrin ngjyrë kafe, do të rrethohen me dëmtime dhe mundësisht sytha gjethesh me ngjyrë kafe.
  • Pythium: kjo sëmundje (dytësore) prek vetëm bimët e dobëta ose të reja. Ajo mund të identifikohet nëpërmjet lirimit të lëvores në grupet vaskulare. Ajo rritet veçanërisht shpejt në ambiente të lagështa dhe temperaturë 20°C. Duke marrë këtë parasysh, optimizimi i balancës së ujit mund t’i përmirësojë gjërat ndjeshëm. Gjithashtu, sigurohuni që temperatura në vazot e bimëve të mos jetë shumë e lartë. 

Si të shmangni kalbjen e rrënjëve?

Siç thotë dhe një shprehje e njohur: më mirë i sigurt sesa të pendohesh më pas. Shumë lloje të kalbjes së rrënjëve mund të parandalohen nëpërmjet drenazhimit të duhur. Si rrjedhojë, është e rëndësishme që të testoni dheun dhe ujin e vaditjes. Sigurohuni që uji të largohet lehtësisht. Në këtë mënyrë, sëmundjet e kanë më të vështirë të kapin. Kalbja e rrënjëve mund të parandalohet gjithashtu duke identifikuar rritjen e mykut në një fazë të hershme, nëpërmjet skanimit të shumëfishtë të ADN-së. 

Më shumë informacion

A janë prekur bimët tuaja nga kalbja e rrënjëve? Mund të na kontaktoni në çdo moment për më shumë informacion. Personeli ynë ekspert do t’ju ndihmojë me kënaqësi. 

« Prapa

Scroll to top