• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Cái lưng

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và ra hoa của cây trồng?

groei-en-bloeifactoren-blog-bac.jpg27 mar

Trồng cây tăng trưởng mạnh mẽ có thể khá khó khăn, bởi có 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và ra hoa trên sản phẩm của quý vị: dinh dưỡng, cấp nước, cường độ ánh sáng, ôxy và CO2. Xin đọc tiếp, vì chúng tôi sẽ giải thích ảnh hưởng của chúng chi tiết hơn.

Giải thích về tăng trưởng

Hãy bắt đầu bằng cách khám phá định nghĩa về ‘tăng trưởng’. Khi cây trồng của quý vị lớn lên, nó sẽ tăng kích thước, do sự phát triển của các tế bào mới và sự mở rộng của các tế bào hiện có. Thực vật sẽ tăng trưởng khi quang hợp vượt quá nhịp hô hấp của chúng. Quang hợp là quá trình diệp lục tố của thực vật, trong đó sử dụng năng lượng ánh sáng để chuyển đổi carbon dioxide thành carbohydrate. Thực vật khi đó sẽ đốt cháy các loại đường này khi cây hô hấp. Năng lượng được giải phóng sẽ cho phép cây phát triển.

Các yếu tố tăng trưởng

Sự tăng trưởng tối ưu đòi hỏi sự tăng cường tương xứng của 6 yếu tố nêu trên. Nếu một trong những yếu tố này thấp hơn mức tối ưu, thì tốc độ tăng trưởng của cây có thể bị cản trở.

  • Cấp nước: sự hấp thụ nước có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo tăng trưởng tối đa. Trên hết, cây trồng hấp thụ các chất dinh dưỡng thông qua hệ rễ của nó, dưới dạng độ ẩm. Càng nhiều rễ, lượng hấp thu chất dinh dưỡng càng cao. Do đó, hãy đảm bảo rằng quý vị duy trì mức độ pH ổn định để ngăn ngừa hư hại cho hệ rễ. Khi cây trồng hạ thấp ngọn xuống, đó có thể là do vấn đề với nguồn cấp nước.
  • Dinh dưỡng: hầu hết các khối kiến trúc của cây trồng đều hiện diện trong không khí. Bón phân chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng khoảng 6%. Như vậy, đừng sử dụng nhiều phân bón hơn mức cần thiết, bởi điều này có thể cản trở sự tăng trưởng.
  • Cường độ ánh sáng: cây phát triển bằng cách đốt cháy đường glucose. Những loại đường này là sản phẩm từ năng lượng ánh sáng (quá trình quang hợp). Do đó, cây trồng cần có đủ ánh sáng. Sự phát triển của rễ đặc biệt bị cản trở nếu thiếu hụt ánh sáng, ngăn cản khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của cây trồng.
  • Ôxy và CO2: các cây trồng đều cần đến ôxy để hô hấp. Làm ngập nước sẽ đẩy ôxy ra khỏi đất, dẫn đến thối rễ. Ngoài ra, cây trồng cần khí CO2 để tạo ra glucose, nhưng có rất nhiều thứ đó trong không khí.
  • Nhiệt độ: đảm bảo nhiệt độ đất vào khoảng 20°C. Nhiệt độ sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng. Khi quá cao (trên 30°C) thì quá trình quang hợp sẽ giảm. Khi quá thấp thì sự tăng trưởng, tạo quả và ra hoa sẽ chậm lại.
  • Độ ẩm không khí: khi độ ẩm quá thấp hoặc quá cao, nó có thể cản trở sự phát triển của cây trồng. Khi quá cao thì nó sẽ cản trở khả năng cây trồng để làm bay hơi nước qua lá cây, dẫn đến giảm khả năng hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng qua rễ. Nó cũng sẽ làm tăng khả năng gây tác hại của nấm. Khi độ ẩm quá thấp, cây trồng có thể bắt đầu có dấu hiệu bỏng, dẫn đến mất đi diệp lục tố.

Cần lời khuyên?

Quý vị còn thắc mắc nào khác về tăng trưởng cây trồng? Nếu có, xin liên hệ với các nhân viên chuyên gia của chúng tôi, bởi họ rất mong hỗ trợ quý vị các thông tin về việc thúc đẩy tăng trưởng và ra hoa cho cây trồng của quý vị.

« Cái lưng

Scroll to top