• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Tilbage

Hvilke effekter har organisk eller mineralsk gødning på mine planter?

Wat zijn de effecten van organische - Blog

Enhver plante har brug for gødning for at kunne gro og udvikle sig. Gødning forsyner planterne med næringsstoffer (NPK). Hvilken slags gødning er bedst egnet til dine afgrøder? Organisk eller mineralsk gødning? I nedenstående finder du en oversigt over forskellene mellem disse gødningsstoffer og effekten heraf. På denne måde kan du træffe et velovervejet valg.

Hvad er forskellen mellem organisk og mineralsk gødning?

De naturlige råstoffer, der ligger til grund for gødningens næringsstoffer, afgør om denne er organisk eller mineralsk. Er råstofferne af vegetabilsk eller animalsk oprindelse? Der er da tale om organisk gødning eller et økologisk substrat. Eksempler herpå er algeekstrakt samt orme- eller fiskemel. Mineralsk gødning stammer oprindeligt fra mineraler i sten. Der findes også kombinationer af organisk og mineralsk gødning. Der er her tale om de såkaldte organisk-mineralske gødninger.  

Hvordan vælger du de rette gødningsstoffer

I første omgang afgør du hvilket slutresultat, du ønsker at opnå med dine afgrøder. Ønsker du et højt udbytte eller et kvalitativt højt slutprodukt? Organisk gødning forbedrer dine produkters smag. Og mineralsk gødning sørger for et større udbytte. 

Effekterne af organisk gødning

Ved anvendelse af organisk gødning optages næringsstofferne ikke kun af rødderne, men også af en lang række mikroorganismer i jordbunden, der ved produktion af næringsstoffer er med til at stimulere dine afgrøders vækst og modstandsdygtighed. Organisk gødning fremmer jordbundslivet, hvorved dette får en mere frugtbar og afbalanceret sammensætning, der på positiv vis styrker slutproduktets smag. BAC leverer følgende organiske gødningsprodukter: Biotabletter, Kokos, Kalk og Lavajord.

Effekterne af mineralsk gødning

Næringsstofferne i mineralsk gødning optages direkte i rodsystemet og har en hurtigere virkning, hvorved planterne får en hurtigere vækst og et højere udbytte. En yderligere fordel ved mineralsk gødning er, at mængden af gødningsstoffer kan justeres yderst målrettet. 

BAC har sammensat diverse blandinger af kunstgødning i nøje overensstemmelse med planternes behov. Det sørger for målrettet gødskning. Eksempler på mineralske gødningsprodukter er: Jordnæring og Hydro-næring

Sådan undgår du rodskade

Ved brug af mineralske gødningsstoffer tilrådes det at anvende økologiske stimulatorer, da mineralsk gødning ikke fremmer et sundt jordbundsliv. Disse indeholder forskellige salte. Hvis disse salte hober sig op omkring rødderne, kan der opstå rodskade. Du kan undgå dette ved brug af BAC stimulatorer

Har du yderligere spørgsmål i forbindelse med ovenstående? Kontakt vores sagkyndige medarbejdere, der gerne giver dig personlig rådgivning.

« Tilbage

Scroll to top